23/1/09

Han nascut dues cabretes

23-gener-2009


Avui matí han nascut dues cabretes.Mirau-les que polides.


5A CP Mare de Déu del Toro (Ciutadella)

22-gener-2009

Els dos cursos de cinquè han realitzat el taller de reconeixement de plantes. S’han reconegut les plantes més comunes de la garriga de pins i ullastres des Pinaret.
Els alumnes, en petit grup, han descobert el nom de les plantes i les característiques abiòtiques més importants de la zona que es treballa.
Això s’ha fet seguint un procés: tipus de plantes, característiques de les fulles, etc. i ajudats per diversos materials: guies de plantes, fitxes didàctiques,etc.

5B CP Mare de Déu del Toro (CIutadella)

21-gener-2009

Els objectius que hem treballat amb els dos grups són:

- Conèixer les característiques abiòtiques de l'ecosistema que s'estudia.- Diferenciar els tipus de plantes d'una comunitat, (arbres, arbusts, herbes i lianes).

- Reconèixer els diferents tipus de fulles segons la forma, vora, disposició, etc.

- Descobrir, al menys, el nom de quatre plantes de la comunitat estudiada.

20/1/09

4t CP Joan Benejam (Ciutadella)

20-gener-2009

RECONEIXEMENT DE ROQUES DE MENORCA


Els fillets i filletes de 4t estan estudiant geologia i la seva mestra s'ha posat en contacte amb el Camp d'Aprenentatge per fer un taller de reconeixement de roques.
Primerament s'ha mirat si la roca té quars seguint l’escala de duresa de les roques de Mohs, on s’indica que el quars és un mineral que retxa el vidre.
Quatre roques han retxat el vidre i quatre no.
De les roques que han retxat el vidre comprovam la presècia de carbonat de calci. Si tiram una gota d'àcid clorhídric sobre la roca i produeix una efervescència amb desprendiment de diòxid de carboni, la roca té un component calcari.
Sols una roca ha "bullit", la pedra esmoladora.


De les tres roques que ens queden, mitjançant un peu de rei digital es calcula la mida dels grans que destaquen més de les diferents mostres de roca. Seguint les instruccions de la clau dicotòmica, les roques es classificaran en tres grups segons la mida dels seus grans: codolets majors que 1 centímetre (conglomerats), granets d’arena (gresos) i grans molt fins quasi inapreciables (limolites o argil·lites).
Així hem descobert el conglomerat de l'era primària, el gres gris i la llosella, també de l'era primària.Les quatre roques que no tenien quars les hem intentat rallar amb l’ajuda d’una ralladora casolana, tot fregant les diferents mostres. S’ha de comprovar si, en un recipient que està per sota de la ralladora, hi queden o no restes de la roca. Així es classifiquen les mostres segons es puguin o no rallar.
L'única roca que es desfà rallant és el marès.

Les altres tres roques que ens queden miram si tenen estructura bretxiforme o no, es a dir que semblin formades per trossos cantelluts i un ciment que les uneix. Hem demanat si a simple vista o amb l’ajuda de lupes, la roca presenta esquerdes per tot arreu (en totes direccions) o no.
Aquí hem reconegut la pedra gravosa.

Per acabar, de les dues roques que ens queden, miram a fotografies si a la natura forma estrats amb lloses de pocs centímetres de gruix.
Aquí diferenciam la pedra del Toro i la pedra viva.

Amb aquestes senzilles experiències ara ja es poden classificar les roques que els fillets i les filletes de 4t havien replegat.