30/10/09

CP PERE CASASNOVAS 2A

29 i 30 d'octubre

El primer grup de segon ha realitzat la seva estada de dos dies al camp d'aprenentatge.

El dijous matí, després de deixar les motxilles i sacs als dormitoris, van fer l'activitat del "bosc i jo" per reconèixer els estrats vegetals de la marina des Pinaret i els animals que hi viuen.

Pel capvespre van organitzar un taller de reciclatge de paper.

El divendres, a les vuit del matí, van ajudar a donar menjar i aigua als animals.
Després d'un bon berenar per tenir forces, van fer feines a l'hort: cavar, llevar herbes, sebrar, collir verdures i fer planters.

28/10/09

CEIP MARGALIDA FLORIT 5èB

28 d'octubre
Els fillets i filletes de 5B estan estudiant geologia i la seva mestra s'ha posat en contacte amb el Camp d'Aprenentatge per fer un taller de reconeixement de roques.
Amb aquest taller han reconegut les vuit roques més representatives de Menorca.

Primerament s'ha mirat si la roca té quars seguint l’escala de duresa de les roques de Mohs, on s’indica que el quars és un mineral que retxa el vidre.
Quatre roques han retxat el vidre i quatre no.


De les roques que han retxat el vidre comprovam la presècia de carbonat de calci. Si tiram una gota d'àcid clorhídric sobre la roca i produeix una efervescència amb desprendiment de diòxid de carboni, la roca té un component calcari.
Sols una roca ha "bullit", la pedra esmoladora.


De les tres roques que ens queden, mitjançant un peu de rei digital es calcula la mida dels grans que destaquen més de les diferents mostres de roca. Seguint les instruccions d'una clau dicotòmica, les roques es classificaran en tres grups segons la mida dels seus grans: si tenen codolets majors que 1 centímetre (conglomerats), granets d’arena (gresos) i grans molt fins quasi inapreciables (limolites o argil·lites).
Així hem descobert el conglomerat de l'era primària, el gres gris i la llosella, també de l'era primària.

Les quatre roques que no tenien quars les hem intentat rallar amb l’ajuda d’una ralladora casolana, tot fregant les diferents mostres. S’ha de comprovar si, en un recipient que està per sota de la ralladora, hi queden o no restes de la roca. Així es classifiquen les mostres segons es puguin o no rallar.
L'única roca que es desfà rallant és el marès.


Les altres tres roques que ens queden miram si tenen estructura bretxiforme o no, es a dir que semblin formades per trossos cantelluts i un ciment que les uneix. Hem demanat si a simple vista o amb l’ajuda de lupes, la roca presenta esquerdes per tot arreu (en totes direccions) o no.
Aquí hem reconegut la pedra gravosa.

Per acabar, de les dues roques que ens queden, miram a fotografies si a la natura la roca forma estrats amb lloses de pocs centímetres de gruix.
Aquí diferenciam la pedra del Toro i la pedra viva.

Amb aquestes senzilles experiències han pogut classificar les roques més representatives de Menorca.

CP MARE DE DÉU DE GRÀCIA 1r

27 d'octubre

Els dos grups de primer de CP Mare de Déu de Gràcia han realitzat l'activitat "El bosc i jo".

Han diferenciat els estrats vegetals: arbres, arbustos i herbes; i han observat els animals del bosc.

21/10/09

CP MARE DE DÉU DE GRÀCIA 5è

20 d'octubre

Les dues classes de cinquè de l'escola Mare de Déu de Gràcia han realitzat el taller de reconeixement de plantes.

A la marina de pins i ullastres des Pinaret, han reconegut les plantes més representatives tot seguint les indicacions d'una clau d'indentificació.
Si voleu saber més d'aquesta sortida podeu connectar-vos al bloc de la classe


20/10/09

LES TRES CABRETES

No és el nom d'un conte són les tres cabretes que diumenge van néixer as Pinaret.

Mirau la més petita quina retxa blanca que té damunt l'esquena!

INAUGURACIÓ

19 d'octubre

Avui és el darrer dia que tenim l'alumnat de la casa d'oficis s'Aljub. Ja han acabat els seus estudis.

Amb un acte simbòlic d'inaugurar els espais on han treballat, hem volgut agrair la seva feina al camp d'aprenentatge: la neteja de vegetació d'espais, l'acondicinament de tanques pels animals, aixecar parets seques,...

Al migdia, a l'Ajuntament, els han donat el diploma per la feina feta.
Vegeu el diari de dia 20 d'octubre:


http://www.menorca.info/menorca_info/v4_1_2/index.php?tsx=noticia&idnx=1129359

CP DOCTOR COMAS 1rA

16 d'octubre

Arriba el primer grup dels tres grups de primer de l'escola Doctor Comas d'Alaior.


Han fet l'activitat del bosc i jo.


Classifiquen les plantes de la garriga de pins i ullastres des Pinaret en arbres, arbutstos i herbes.

CASA D'OFICIS S'ALJUB

15 d'octubre

Per acabar el curs l'alumnat de la casa d'oficis s'Aljub ha realitzat el taller de feim pa i coques.

14/10/09

EI Borja Moll 2 anys

Dimarts van venir les dues classes de dos anys de l'escola Infantil Borja Moll acompanyats per les mestres i un bon nombre de mares i pares.
L'activitat va consistir en conèixer els animals de lloc.

Un nou neixement

Diumenge va néixer una nova beneta.