30/10/08

1r CP Mare de Déu de Gràcia (Maó)

30 d'octubre, 3 i 10 de novembre de 2008Els tres cursos de primer del CP Mare de Déu de Gràcia de Maó venen a conèixer el bosc.
Investigam com són les plantes del bocs: arbres, arbusts i herbes, i les comparam amb la nostra alçada.Amb les lupes miram petits animalests.
I, per acabar, amb una pintura fregam el full damunt l'escorça d'un arbre (pi o ullastre) per tenir-ne la seva emprempta.


Si tenim temps encara podem jugar a identificar plantes amb els ulls tapats.
Taller ocupacional s'Aljub (Ciutadella)

24 d'octubre de 2008


Des de dilluns tenim un gup de 10 al.lots del taller s'Aljub que reben formació de forestals.


Avui hem fet una part de l'itinerari des Pinaret per tal de conèixer les instal.lacions.

25/10/08

2n Col.Legi Públic Doctor Comas (Alaior)

24 d'octubre de 2008


Els tres grups de segon del CP Doctor Comas han triat l'activitat de l'hort.


Caven la terra.


Sembren cols, alls, ...
Fan planters de faves, fesols, ...

21/10/08

2A Col·legi Públic Pere Casanovas (Ciutadella)

21 i 22 d’octubre de 2008
Ha arribat el curs que faltava de segon de Pere Casanovas.
El matí aprofitem la zona del canal des Pinaret per viure una jornada de treball a l’hort.Els alumnes coneixen de manera pràctica la procedència dels recursos vegetals per a la nostra alimentació i realitzen les feines necessàries amb les eines específiques que requereixen (càvecs, pales, ...) per preparar la terra, sembrar, regar, ... fins a la collita.
També observen diferents tècniques de regadiu i la incidència de cada una en l’estalvi d’aigua.El capvespre el dedicam a fer paper reciclat com l'altre grup.El segon dia es dedica a l'activitat del bosc.


17/10/08

4t Col·legi Públic Àngel Ruiz i Pablo (es Castell)

17 d’octubre de 2008

Des d’ahir hi ha a les cases de son Putxet els 70 alumes de quart del CP Àngel Ruiz i Pablo des Castell.


En haver berenat anam al pinar a fer l’activitat “Reconeix les plantes”. L’activitat consisteix en el reconeixement de les plantes més comunes de les diferents comunitats vegetals, en aquest cas la garriga de pins, però també es pot fer a l’alzinar, franja litoral, sistemes dunars, etc.Els alumnes, en petit grup, han descobert les principals característiques i el nom de les plantes, així com les condicions abiòtiques més importants de la zona on es treballa.

Aquesta feina es fa seguint un procés: tipus de plantes, característiques de les fulles, etc. ajudats per diverses guies de plantes i materials didàctics.
.-
16/10/08

2B Col•legi Públic Pere Casasnovas (Ciutadella)


16 i 17 d’octubre de 2008

Avui arriba el primer grup de segon del CP Pere Casasnovas de Ciutadella.

El matí feim l’activitat “El bosc i jo”:


Observam els estrats vegetals: arbres, arbusts i herbes.
Tocam els troncs.

Miram les fulles, els colors, les formes, les flors, els fruits, descobrim les olors...
Escoltam els renous del bosc i diferenciam els naturals dels artificials. També intentam descobrir els animals que hi ha, observant les restes d’esquelets, plomes, excrements...
Per acabar investigam les activitats que les persones feim al bosc i les conseqüències que provoquen en l’entorn.Al capvespre feim paper reciclat.

El divendres 17 el dedicam a l'hort. Sembram cebes i lletugues, i feim planters de fesols.
.-