17/10/08

4t Col·legi Públic Àngel Ruiz i Pablo (es Castell)

17 d’octubre de 2008

Des d’ahir hi ha a les cases de son Putxet els 70 alumes de quart del CP Àngel Ruiz i Pablo des Castell.


En haver berenat anam al pinar a fer l’activitat “Reconeix les plantes”. L’activitat consisteix en el reconeixement de les plantes més comunes de les diferents comunitats vegetals, en aquest cas la garriga de pins, però també es pot fer a l’alzinar, franja litoral, sistemes dunars, etc.Els alumnes, en petit grup, han descobert les principals característiques i el nom de les plantes, així com les condicions abiòtiques més importants de la zona on es treballa.

Aquesta feina es fa seguint un procés: tipus de plantes, característiques de les fulles, etc. ajudats per diverses guies de plantes i materials didàctics.
.-