24/11/08

Entre Illes 1r grup

19, 20 i 21 de novembre
El programa Entre Illes és un recurs educatiu que ajuda al professorat en la seva tasca diària d’educació integral de l’alumnat.Els seus objectius estan centrats en el coneixement de la riquesa cultural, lingüística, geogràfica i social de les Illes Balears, a l’hora que fomenta la convivència entre els alumnes de tot el territori nacional. Es procura ampliar, des del punt de vista didàctic, l’àmbit d’actuació de l’escola a partir de la investigació de dissenys de noves situacions d’aprenentatge, extensives a l’abans i al després de la realització de la ruta.
Els dos primers grups que han visitat Menorca els dies 19, 20 i 21 de novembre són els Col·legis Públics Joan Mas i Verd de Montuiri i Joan Capó de Felanitx.
Els camps d'aprenentatge des Pinaret i Cavalleria els hem programat difrents activitats: el joc de descoberta de Ciutadella, una ruta per Menorca (El Toro, fort de Marlborough, Maó i poblat talaiòtic de Trepucó), visita a la naveta des Tudons i les pedreres de s'Hostal.