9/11/10

CC CONSOLACIÓ 6è

8 de novembre
Els fillets i filletes dels dos sisès estan estudiant geologia i els seus mestres s'han posat en contacte amb el Camp d'Aprenentatge per fer un taller de reconeixement de roques.
Amb aquest taller han reconegut les vuit roques més representatives de Menorca.

Primerament s'ha mirat si la roca té quars seguint l’escala de duresa de les roques de Mohs, on s’indica que el quars és un mineral que retxa el vidre.
Quatre roques han retxat el vidre i quatre no.

De les roques que han retxat el vidre comprovam la presència de carbonat de calci. Si tiram una gota d'àcid clorhídric sobre la roca i produeix una efervescència amb despreniment de diòxid de carboni, la roca té un component calcari.
Sols una roca ha "bullit", la pedra esmoladora.

De les tres roques que ens queden, mitjançant un peu de rei digital es calcula la mida dels grans que destaquen més de les diferents mostres de roca. Seguint les instruccions d'una clau dicotòmica, les roques es classificaran en tres grups segons la mida dels seus grans: si tenen codolets majors que 1 centímetre (conglomerats), granets d’arena (gresos) i grans molt fins quasi inapreciables (limolites o argil·lites).
Així hem descobert el conglomerat de l'era primària, el gres gris i la llosella, també de l'era primària.

Les quatre roques que no tenien quars les hem intentat rallar amb l’ajuda d’una ralladora casolana, tot fregant les diferents mostres. S’ha de comprovar si, en un recipient que està per sota de la ralladora, hi queden o no restes de la roca. Així es classifiquen les mostres segons es puguin o no rallar.
L'única roca que es desfà rallant és el marès.

Les altres tres roques que ens queden miram si tenen estructura bretxiforme o no, es a dir que semblin formades per trossos cantelluts i un ciment que les uneix. Hem demanat si a simple vista o amb l’ajuda de lupes, la roca presenta esquerdes per tot arreu (en totes direccions) o no.
Aquí hem reconegut la pedra gravosa.


Per acabar, de les dues roques que ens queden, miram a fotografies si a la natura la roca forma estrats amb lloses de pocs centímetres de gruix.

Aquí diferenciam la pedra del Toro i la pedra viva.


Amb aquestes senzilles experiències han pogut classificar les vuit roques més representatives de Menorca.