18/11/11

IES M A CARDONA 2 B ESO

Avui ha vingut la classe de 2B a fer la jornada de feina.


Les activitats resalitzades han estat:
Manteniment de la fusta dels bancs, taules i circuit esportiu de l'àrea recreativa.


Manteniment de les composteres.


Neteja i condicionament dels habitacles dels animals de la finca.
Ajuda al replec de bens i donar menjar als animals.


Neteja d'espais: àrea recreativa, camins i tanques properes a les cases.
Com els altres grups, es va fer una demostració del funcionament de la sínia.