4/5/13

CC SANT FRANCESC DE SALES 4t

3-5-2013

Les dues classes de quart van volen fer una maqueta d'una sínia, per això es van posar en contacte amb es Pinaret per tal de poder visitar-la i veure el seu funcionament.




Després de comprovar com funciona aquesta màquina i escriure els noms de cadascuna de les parts, van fer un cròquis per poder-la construir a l'aula.


M'agradaria que em mantinguéssiu informat del procés de construcció.