23/2/09

Infantil 3anys CEIP Margalida Florit

Els tres grups d’infantil 3 anys del CEIP Margalida Florit han vingut a fer l’activitat del bosc i jo els dies 16, 18 i 23 de febrer. Amb aquesta activitat es pretén introduir el grup en la vida del bosc mitjançant els sentits.


Per aconseguir-ho feim un recorregut per la garriga des Pinaret amb algunes aturades on tenen lloc diferents activitats:
Observam els estrats vegetals, arbres ,arbusts i herbes, tocam els troncs, miram les fulles, els colors, les formes, les flors, els fruits...
Escoltam els renous del bosc i diferenciam els naturals dels artificials. També intentam descobrir els animals que hi ha, observant les restes d'excrements, els esquelets, els pèls, les plomes...i a més a més observam els insectes que podem trobar davall les pedres.


.
Per acabar l’activitat anam a veure els animal, els animals de lloc: ases, bens, cabres, gallines, ànecs,...