9/3/09

3B CP Sant Lluís

El 3B ha fet el dijous 5 i el divendres 6, les mateixes activitats que el grup A.
Els pans:
Fan coques.

. .
A les dues en punt es comença a dinar.

El divendres es comença l’activitat d’hort.

Caven i lleven males herbes.


Donen menjar als animals.
. .
Cullen espinacs, bledes, lletugues i cols.. .
.
.
.
Sembren.

Fan planters.