10/4/09

Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca

7 i 8 d'abril.
Abans de Setmana santa, han vingut a fer una estada de dos dies alguns membres de la fundació per a persones amb discapacitat de Menorca.
El primer dia visiten les instal·lacions, els animals i es comença l’activitat de l’hort.

Es cullen algunes verdures per al dinar.


....

En segon dia es continua l’activitat de l’hort. S’acaben de collir les faves, s’aclareix la pastereta, s’adoba amb compost i es sembren carabassonets.
Per acabar es fan planters.