4/2/10

CC SALLE (MAÓ) 3r

3-2-2010
Reconeixement de plantes.
Els dos grups de tercer de la Salle de Maó han realitzat el taller de reconeixement de plantes.
L'activitat consisteix en el reconeixement de les plantes més comunes de la comunitat vegetal de la garriga de pins i d'ullastres des Pinaret.
Els alumnes, en petit grup, han de descobrir el nom de les plantes i les característiques abiòtiques més importants de la zona que es treballa. Això es farà seguint un procés: tipus de plantes, característiques de les fulles, disposició de les fulles a la tija, ... i ajudats per diversos materials: guies de plantes, fitxes didàctiques, ...