1/2/10

JORNADA D’AMBIENTALITZACIÓ DE MENORCA

1-2-2010
JORNADA D’AMBIENTALITZACIÓ DE MENORCA
MATÍ
9.00 h. 9.20 h
Recepció dels participants i lliurament de la documentació.

PROGRAMES I RECURSOS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
9.20 a 10.30 h
- 25è aniversari dels camps d’aprenentatge. Oferta Educativa.
- Les energies alternatives.
Josep Gornès , Pilar Villa i Antoni Melià, docents del camp d’Aprenentatge des Pinaret i Far de Cavalleria.

10.30 a 11.30 h
- Treball en petits grups sobre l’horitzó del programa CENTRES ECOAMBIENTALS.
Assistents a la jornada
- Posta en comú del treball en grup.
Assistents a la jornada
DESCANS/BERENAR
Productes de comerç just i formatge i embotits de llocs amb acord de pràctiques agràries sostenibles (custodia de territori)

TALLER D’AMBIENTALITZACIÓ
12.00 a 14.00 h
- Taller de Plantes Medicinals: LA FARMACIOLA AL JARDÍ.
Marc Moll, Tècnic Forestal, mestre artesà herbolari i jardiner
DINAR

CAPVESPRE
EXPERIÈNCIES D’AMBIENTALITZACIÓ
- Web mediambientañ de l’escola.
- La termoregulació horària individual dels espais del centre.
Concurs d’escoles sostenibles CEMEX i des del que es duen aterme des de diferents blocs: l’aigua, l’electricitat, el reciclatge,...
Claudia Barberà i Xavier Mascaró (Col·legi Nostra Senyora de la Consolació -Ciutadella)
- Hort ecològic.
- Blog mediambiental.
- Estalvi energia : SOLATUBE.
- Cartellera verda mòbil.
- Campanya divulgativa de medi ambient als comerços.
Helena Cortès i Francisca Rodríguez Anglada (CP Pintor Torrent -Ciutadella)
- Consum responsable i alimentació(catàleg d'aliments saludables)
- Propostes ambientals per al municipi.
Joana Vidal (CP Mare de Déu del Toro - Es Mercadal)
- Campanyes mensuals de medi ambient.
Pedro Luís González (IES Joan Ramis i Ramis –Maó
- Projecte de mobilitat urbana.
- Neteja d’àrees naturals del municipi.
Catalina Bennassar i M Antònia Caldentey (IES Felanitx -Mallorca)