8/10/10

CP DOCTOR COMAS 2nA

L'HORT
Avui ha arribat el primer grup dels tres segons. Han començat fent planters, després han cavat la terra i han posat compost.

Després de berenar han començat a sembrar: cols, lletugues, faves, ...

Ha estat una activitat ben profitosa.
Ara, a casa i a l'escola, haureu de regar els planters i més endavant sembrar les plantes a un hort.