21/10/10

CP DOCTOR COMAS 2nC

20-10-2010
Avui ha vingut el segon grup a fer hort.
Les feines han estat moltes i molt variades: fer planters, cavar, llevar herbes i pedres, adobar la terra amb compost i sembrar.No han pogut collir cap lletuga perquè encara són massa petites, però quan siguin collidores les durem a la classe.