15/12/09

CAPI. AUXILIARS DE JARDINS, VIVERS I PARCS

TALLER D’APICULTURA
L’activitat de l’apicultura es treballa amb un grup classe a partir de tercer cicle d’educació primària.

En una reunió prèvia se programen les activitats a realitzar en funció del temps disponible i es tracten els aspectes organitzatius.

Aquesta activitat ens permet conèixer el món de les abelles i de l’apicultura en dos espais diferents, l’aula de les abelles i l’apiari.
A l’aula podem observar diferents aspectes relacionats amb la biologia de les abelles, la seva morfologia, els elements de la casa de les abelles, la reproducció i la important tasca que realitzen aquests insectes com agents pol·linitzadors de les plantes. També s’analitza l’organització social d’una colònia i els diferents productes que elaboren les abelles.

S’ofereix la possibilitat de treballar més a fons les característiques i les propietats de la mel amb l’activitat del tast.

Com que és un dia de pluja no hem pogut visitar l’apiari. Hem deixat pendent aquesta part per un altre dia quan degudament equipats, intentarem identificar les flors més interessants per les abelles i ja en ell, realitzarem les feines pròpies de l’apicultura.