17/12/09

CP PINTOR TORRENT 4t

Els grups de quart han realitzat el "Joc de descoberta de Ciutadella".
A les nou i mitja han començat la feina a la plaça de Ses Palmeres i, en grups de quatre, han seguit l'itinerari que marcava el dossier.

La plaça de Ses Palmeres.
Plaça Nova i Ses Voltes.
Placeta des Be.Sa Plaça del Mercat.
Carrer del Seminari.
La Catedral.

Plaça des Born.Ajuntament.

A l'ajuntament els ha rebut l'alcaldessa i ha contestat les preguntes.

Amb aquest recorregut es té una idea de la configuració dels carrers, places i cases del casc antic de Ciutadella.