14/12/09

CP PEPRE CASASNOVAS INFANTIL 4 ANYS B

ELS ANIMALS DE LLOC
El segon grup de quatre anys també fan l'activitat dels animals de lloc.