3/12/09

CP DOCTOR COMAS 4C

ITINERARI PER SANTANDRIA I ES CASTELLAR
El primer grup dels tres quarts ja ha realitzat l'itinerari.
El recorregut parteix a peu des Pinaret i transcorre per una zona costanera del ponent,
propera al camp i a Ciutadella.
Durant l'itinerari s'identifiquen diversos elements naturals del paisatge (el canal, la cala, la
vegetació...) i la transformació d'aquests pels efectes de les accions naturals i humanes.Acabam el recorregut a la torre des Castellar, on es fa referència als fets i esdeveniments
històrics que originen la construcció d'aquesta i d'altres torres costaneres. Des de dalt
observam la morfologia de la costa, la situació de l'illa de Mallorca repecte a Menorca i
localitzam diferents elements.